Raziskovalno delo

Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Inštitut za patološko fiziologijo

Zaloška 4

SI-1000 Ljubljana

Slovenija

Irina Milisav

Glavna področja raziskav

Izobrazba

Profesionalne izkušnje

Publikacije

Pedagoško delo

Univerza v Ljubljani

Zdravstvena fakulteta

Zdravstvena pot 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Irina Milisav