Reaktivne spojine, prosti radikali in zdravje

Photo: Mae, Unsplash

Kisikove in dušikove reaktivne spojine med katere sodijo tudi prosti radikali, nastanejo v organizmu kot posledica vpliva  okoljskih onesnažil, nenehno pa nastajajo v telesu tudi v normalnih presnovnih procesih.

Zmerne količine nekaterih reaktivnih spojin nujno potrebujemo za normalno delovanje organizma za prenos signalov.

Nezdrava sivina

Opozarjajo nas, da je kajenje škodljivo, vendar v vsakdanjem življenju dolgo časa ne opazimo, da bi nam lahko kajenje ali pasivno kajenje škodovalo. Kaj vidijo raziskovalci?

Evropska noč raziskovalcev

 

Ta projekt je prejel sredstva okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, št. pogodb 954337 in 721236 TREATMENT.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreements No. 954337 and 721236 TREATMENT.

Vsebina ne odraža uradnega mnenja Evropske unije.

Vsebina te spletne strani je namenjena izključno za informiranje.

Avtorji fotografij